Werkwijze

- Intakegesprek: 
Aangezien de cliënten van mijn dagbesteding allemaal heel bijzonder zijn, zal er vooraf samen met de
ouders of vertegenwoordigers een gesprek plaatsvinden waar goed bekeken zal worden wat de
mogelijkheden en wensen van de cliënt zijn.
 
- Plan van aanpak:
Is dit eerste gesprek positief dan gaan we samen in kaart brengen waar je interesses,
ambities en mogelijkheden liggen. Zodra we deze duidelijk hebben gaan we op zoek naar passende dagbesteding.
Samen maken we een plan van aanpak. Dit kan zijn binnen de dagbesteding, waar ik een sfeervolle ruimte wil bieden
voor verschillende activiteiten.
 
Maar dit kan ook zijn buiten de dagbesteding, bijvoorbeeld binnen een school, vereniging, bedrijf, bij
buurtbewoners, enzovoort. Ik sta altijd open  voor nieuwe ideeën.
Wanneer een cliënt aangeeft dat hij of zij iets nieuws zou willen proberen, dan gaan we samen bekijken of dit mogelijk is.
 
- Persoonlijk plan:
Door middel van een persoonlijk plan leg ik alle gemaakte afspraken vast.
In het persoonlijk plan staan alle afspraken over de dagbesteding. Jaarlijks zullen we samen de kwaliteit en
tevredenheid van ons aanbod evalueren  .