Privacy regeling


Privacyreglement Dagbesteding Bijzonder


Beschrijving privacyreglement:

Het privacyreglement schrijft voor hoe Dagbesteding Bijzonder met de persoonsgegevens van cliënten omgaat. 


Privacyreglement:

Dagbesteding Bijzonder begeleid cliënten tijdens dagbesteding. Om dit goed te kunnen doen zijn

hier gegevens voor nodig van de cliënten. Voor elke cliënt wordt daarom een persoonlijk dossier aangemaakt.

Hierin staan gegevens die noodzakelijk zijn zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, indicatiebesluit,

plan van aanpak en eventuele bijzonderheden.

 

Alle informatie die nodig kan zijn om een cliënt de juiste dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.


Dit dossier is in te zien door de cliënt zelf of zijn vertegenwoordiger en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, Muriëlle van Dongen, die ook de zorgovereenkomst getekend heeft.


Er wordt geen informatie over cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de cliënten of zijn vertegenwoordiger.


Rechten van cliënten:

Cliënten hebben recht op inzage, wijziging, aanvulling en verwijdering  van bepaalde persoonsgegevens in het eigen dossier. Indien zij hier gebruik van willen maken kunnen zij dit aangeven bij Muriëlle van Dongen. 


Wie heeft er toegang tot het persoonlijk dossier:

Binnen de dagbesteding wordt het persoonlijk dossier van een cliënt in een afsluitbare kast opgeborgen

en er worden gegevens opgeslagen op de computer. Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door de cliënt of zijn vertegenwoordiger en Muriëlle van Dongen.

 

Ook kunnen eventuele bevoegde begeleiders informatie over de cliënt inzien en nieuwe informatie toevoegen.

Dit betreft alleen informatie die nodig is om een cliënt optimaal te kunnen begeleiden.